Hos IQ nordic arbejder vi metodisk efter IQ koden® for at sikre vi rammer plet, men også vedholder og fremmer arbejdsglæden

Analysere

Facts fremfor fornemmelser

IQ nordic analyserer og vurderer arbejdsmiljøets tre områder med
udgangspunkt i det specialudviklede værktøj IQ koden®.
Det bygger på facts, data og input fra hele organisationen.

Alt materiale indsamles via digitale analyser, så der tegnes et retvisende billede af arbejdsmiljøet, som sikrer, at opgaver kan prioriteres, så indsatserne bliver størst dér, hvor udbyttet er størst.

Enkelt og effektivt

IQ koden tilpasses naturligvis den konkrete organisation
og opgave. Den kan således bruges til såvel MUS-samtaler, vurdering af den bæredygtige og sociale arbejdsplads, organisationen som helhed og som et strategisk værktøj og beslutningsgrundlag, når den øverste ledelse skal prioritere indsatserne.

Integrere

Fokusering skaber fremdrift

Analysens resultat præsenteres og forklares typisk på en workshop. Herefter designes en proces med fokus på at integrere forbedringer og nye initiativer, som skaber bedre fokus på kerneopgaven, udnytter de organisatoriske ressourcer og giver et fælles engagement. Forløbet bygger på konceptet IQ koden®, der sætter alle de indsamlede facts, organisationens erfaringer og IQ nordic kompetente specialister i spil.

Fleksibelt og inspirerende

Med de lettilgængelige resultater fra analysen, kan organisationer vælge at prioritere og gennemføre forbedringer selv, eller IQ nordic kan give en hånd i ryggen og følge processen til dørs med professionel hjælp til at få projektet i mål til det fælles bedste.

Evaluere

Viden er vores vigtigste værktøj

Med fokus på kerneopgaven, den rette udnyttelse af ressourcer og en organisation, der er engageret i opgaven, vokser arbejdsglæden. Og det er målbart når alle indsatser er baseret på data og designet til at afspejle disse faktorer. Med IQ koden® måles og synliggøres resultaterne af indsatsen på de tre indikatorer – trivsel, relationer og social kapital – der er afgørende for arbejdsglæden.

Opfølgning og forbedring

Alt godt kan blive bedre – især hvis der er en klar strategi bag,
der bygger på data frem for antagelser. Derfor arbejder IQ nordic
systematisk med måling og opfølgning på resultaterne. Både den
bæredygtige, sociale og organisatoriske. For kun på den måde kan
den gode cirkel skabes og vedligeholdes.

Læs mere om vores unikke analyseværktøj her

Vil du høre mere

Så ser vi frem til et møde. Skriv til os på kontakt@iqnordic.com

Adresse

Hårup Bygade 21A

8600 Silkeborg

Kontakt

+45 4063 1300
kontakt@iqnordic.com